top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

บริษัทห้างร้าน : บริษัท ยูโร่ดี จำกัด

ทีมงานกล้องวงจรปิดสระบุรี เข้าติดตั้ง"ชุดกล้องวงจรปิด" เป็นชุดกล้อง 4 ตัว ราคาแค่ 13,900 บาทพร้อมติดตั้ง UPGRADE กล้องเป็น Len 2.8mm. ไม่เพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียว ทำให้ได้ภาพมุมกว้างขึ้นกว่าเดิม กราบของพระคุณผู้บริหาร บริษัท ยูโร่ดี จำกัด ที่เลือกใช้บริการโปรซีเคียวชัวร์ #กล้องวงจรปิดสระบุรี

#กล้องส่งLine ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-102774418 views0 comments
bottom of page