top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

บริษัทห้างร้าน : สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กส์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

        ทีมงานกล้องวงจรปิดสระบุรี เข้าติดตั้ง"ชุดกล้องวงจรปิด" ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กส์พัฒนานิคม กราบของพระคุณท่านผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กส์พัฒนานิคม ที่ไว้วางใจโปรซีเคียวชัวร์ ติดตั้งกล้องชุดใหม่พร้อมบันทึกเสียงภายในมิมินาร์ทของปั้ม หลังจากแก้ไขงานกล้องเดิมเรียบร้อย

ขอบคุณที่เรียกใช้อย่างต่อเนื่องค่ะ

#กล้องวงจรปิดสระบุรี

#โปรซีเคียวชัวร์

#กล้องส่งLine

ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-1027744


1 view0 comments

Comments


bottom of page