top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

บริษัทห้างร้าน : หจก.พีเอสวายออยล์ จ.สระบุรี

บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร หจก.พีเอสวายออยล์ ที่ไว้วางใจให้เราดูแลระบบกล้องวงจรปิด ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.แก่งขนุนทั้งหมด งานติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติมใน ร้าน "Yo! Wash Up" ร้านซักผ้าที่ครบวงจร ทันสมัย สะดวกสบาย เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ำมันปตท.แก่งขนุนแล้ว ขอเชิญใช้บริการได้เลยค่ะ #กล้องวงจรปิดสระบุรี ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-1027744
45 views0 comments

Commentaires


bottom of page