top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

หน่วยงานราชการ : อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

Updated: Oct 28, 2022

อัพเดทผลงานกันต่อ : งานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง จำนวน 4 จุด กราบขอบพระคุณลูกค้าค่ะ

  • ติดตั้งกล้องใหม่

  • ซ่อมกล้องเดิม

  • แก้ไขระบบ

  • จัดระเบียบอุปกรณ์

  • บริการออนไลน์

  • บริการระบบNetwork

  • บริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  • บริการระบบไม้กั้นรถยนต์ #กล้องวงจรปิดสระบุรี #โปรซีเคียวชัวร์ ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-1027744

https://www.prosecuresure.com/

http://www.กล้องวงจรปิดสระบุรี.com/5 views0 comments

Comentarios


bottom of page