top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

หน่วยงานราชการ : ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ส่งมอบงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ชุดใหม่จำนวน 8 จุด ระยะทางรวม 3,600 เมตร พร้อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด เดิมให้พร้อมใช้งาน กราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้โปรซีเคียวชัวร์ดูแลเสมอมา พร้อมทำงานเพื่อความต้องการของลุกค้า #กล้องวงจรปิดสระบุรี #ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-102774410 views0 comments

Comments


bottom of page