top of page
  • Writer's pictureแอดมิน

บริษัทห้างร้าน : ร้านเปา เหล่า กง สาขาปั๊ม ปตท.บายพาส สระบุรี

กราบขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 จุด ณ ร้านเปา เหล่า กง สาขาปั๊ม ปตท.บายพาส สระบุรี

  • ติดตั้งกล้องใหม่

  • ซ่อมกล้องเดิม

  • แก้ไขระบบ

  • จัดระเบียบอุปกรณ์

  • บริการออนไลน์

  • บริการระบบNetwork

  • บริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  • บริการระบบไม้กั้นรถยนต์ #กล้องวงจรปิดสระบุรี #โปรซีเคียวชัวร์ ปรึกษาฟรี 036-677477 , 088-2037744 , 084-1027744
4 views0 comments

Comments


bottom of page