100623832_921513784958889_20197421981064

เครื่องวัดอุณหภูมิ HIP Model : Covid-19 CMK3

เครื่องวัดอุณหภูมิ HIKVision Model : DS-2TP31-3AUF

aw_hikvision_1
31 -03-2563 15-57-18.jpg

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ HIP : Infrared Thermometer Mobile รุ่น CM-01

92555764_885950115181923_359229024957471
TERMO-2.webp
90619547_874628089647459_431209573295063

ระบบชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ  DAHUA

Thermometer_DAHUA (1).jpg
Thermometer_DAHUA (4)
Thermometer_DAHUA (4)

Thermometer_DAHUA (2)
Thermometer_DAHUA (2)

Thermometer_DAHUA (5)
Thermometer_DAHUA (5)

Thermometer_DAHUA (4)
Thermometer_DAHUA (4)

1/3