เครื่องวัดอุณหภูมิ HIP Model : Covid-19 CMK3

เครื่องวัดอุณหภูมิ HIKVision Model : DS-2TP31-3AUF

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ HIP : Infrared Thermometer Mobile รุ่น CM-01

ระบบชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ  DAHUA

  • Facebook Social Icon