top of page

     บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดสระบุรี,สระบุรี,สระบุรีกล้องวงจรปิด,cctv สระบุรี,สระบุรี CCTV จึงได้นำการบริการรับซ่อมกล้องวงจรปิดมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรองรับการซ่อมกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกทุกยี่ห้อ ซ่อมกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก

บริการของเรา:

     ครอบคลุมถึงตรวจสอบชิ้นส่วนภายในกล้องวงจรปิด ทำความสะอาดเลนส์และตัวกล้อง การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน และอุปกรณ์ของตัวกล้องวงจรปิด เงื่อนไขในการรับซ่อมกล้องวงจรปิด

 

การติดต่อส่งเครื่องซ่อมและขอรับเครื่องซ่อมคืน:

       ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. ในเวลาทำการตามปกติของบริษัท ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน กรุณานำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
 

ข้อยกเว้นการซ่อม หรือ การรับประกัน:

     การซ่อมนี้ไม่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิส (เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโปรดสำรองข้อมูล) ทางบริษัทรับประกันอะไหล่หรือตัวกล้องวงจรปิดที่ได้ซ่อมไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีเสียอาการเดิม นับจากวันที่รับซ่อม

 

สิทธิพิเศษ:

    รับบริการหลังการขาย กล้องวงจรปิดสระบุรี,สระบุรี,สระบุรีกล้องวงจรปิด,cctv สระบุรี,สระบุรี CCTV

1.ตรวจเช็คสภาพกล้องให้กับลูกค้าทันที กรณีที่พบปัญหาเรื่องของสภาพกล้อง หรือเรื่องของอุปกรณ์การติดตั้งเกิดปัญหา ทำการเปลี่ยนแปลงย้ายจุดติดตั้งหลัง

2.ตรวจเช็คแล้วว่าจุดติดตั้งเดิมไม่ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
3.Mantanance ให้ลูกค้าฟรี 1 ปี (ระยะการประกัน) ไม่รวมค่าอะไหล่ (กรณีสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ด้วย)
4.Set Up ระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการดูงานผ่าน Internet

    บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด กล้องวงจรปิดสระบุรี,สระบุรี,สระบุรีกล้องวงจรปิด,cctv สระบุรี,สระบุรี CCTV ดูแลคุณเพราะคุณคือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเรา ดังนั้น ทีมงานบริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด จึงเลือกงานที่ดีที่สุด สรรหาอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ไว้สำหรับคุณด้วยความชำนาญอย่างมืออาชีพที่แท้จริง บริการด้วยคุณภาพและมาตราฐาน จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ในบริการหลังการขายของทางบริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด

   สนใจ ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด โทร. 084-102-7744,088-209-7744,088-203-7744 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดจึงพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

กล้องวงจรปิดสระบุรี เงื่อนไขการรับประกันสินค้า:

           บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด หรือ กล้องวงจรปิดสระบุรี,สระบุรี,สระบุรีกล้องวงจรปิด,cctv สระบุรี,สระบุรี CCTV  รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ
          เราจะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทาง บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.prosecure.com กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
1. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง การ Update Firmware ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตสินค้า
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ ติดตั้ง การดัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปิดผลิตภัณฑ์

4. การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด , การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร
5. การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของ ลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป , การใช้แหล่งจ่ายไฟ ,หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
6. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป หรือ มีสภาพซึ่งไม่ ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
7. การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อสินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
8. การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อ หมายเลข serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
9. การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
10.การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปิดผลิตภัณฑ์ การตั้งค่า เครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของ ท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเคลมหรือเปลี่ยน

 

บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด การรับประกันแบบ Limited Life time warranty:

         การรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้น ยังอยู่สายการผลิตและมีการทำตลาดอยู่ เมื่อใดที่มีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆแล้ว สินค้านั้นจะมีการรับประกันต่อไปอีก 3 ปี โดยจะเริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานแบบปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

การเคลมสินของบริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด:

1. กล้องวงจรปิดสระบุรี เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

2. ผลิตภัณฑ์บกพร่องของ Hardware จากการใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากใบเสร็จเท่านั้น)
3. ผลิตภัณฑ์ที่เสียต้องไม่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ หรือการ Update Firmware ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตสินค้าต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือหรือตามที่ทางร้าน Sysnet Center ให้คำแนะนำ
4. ตัวเครื่องต้อง มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น มีรอยถลอก แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ PCB Trace Scratched และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ทุกชิ้นต้องอยู่ครบ ไม่ขาด สูญหายหรืออยู่ในสภาพชำรุด หรือมีรอยถลอก
ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งานต้องบรรจุอยู่ในกล่องของสินค้า Serial สินค้าของเครื่องและกล่องต้องตรงกัน
Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) และสติ๊กเกอร์รับประกันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม หรือถูกเปิดตัวสินค้า

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน:

1. สินค้ามีสภาพผิดปกติได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. สินค้ามีสภาพ ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บ รักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. สติ๊กเกอร์ รับประกันของร้าน กล้องวงจรปิดสระบุรี และบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริษัทผู้ผลิต ไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
4. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)
5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
6. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ESD ภัยธรรมชาติเป็นต้น
7. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อมีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของ

บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด

bottom of page